مدیر سایت on مهر ۸ام, ۱۳۹۲

در هجدهمین جلسه هیئت مدیره مطرح شد: تاکید مجدد بر تحویل اسناد واریز وجه توسط اعضای صندوق جهت شفافیت حسابهای مالی از آنجائیکه صورتحسابهای بانکی صندوق مبین واریز مبالغی وجوه میباشد که واریز کنندگان سند مربوطه را تحویل نداده اند، لذا از کلیه اعضای محترم صندوق دعوت میشود: 1- اسناد واریز وجه را تحویل نمایند. […]

ادامه‌ی متن تاکید مجدد بر تحویل اسناد واریز وجه