مدیر سایت on آذر ۹ام, ۱۳۹۲

چهارمین گروه از اعضای صندوق برای دریافت وام به بانک اقتصاد نوین شعبه اراک (میدان شورا) معرفی شدند. معرفی شدگان لیست زیر میتوانند ظرف یک هفته به بانک مراجعه و مدارک لازم را تحویل نمایند: 1-    فردین پرورش 2-    علیرضا عباسی 3-    فرهاد روح اللهی 4-    بهزاد بختیارپوری 5-    حسین اسدی

ادامه‌ی متن معرفی اعضا برای دریافت وام 4