مدیر سایت on دی ۲۸ام, ۱۳۹۲

بر اساس بند 5 صورتجلسه فوق العاده هیئت مدیره صندوق (مورخ 25/دی/92) مقرر گردید به اعضای صندوق توسط پیامک اعلام شود که حداکثر تا 15 بهمن 92 جهت تکمیل پیش نویس برگه سهام به کانون مراجعه نمایند.

ادامه‌ی متن آخرین مهلت مراجعه جهت تایید پیش نویس برگه سهام

مدیر سایت on دی ۲۰ام, ۱۳۹۲

بر اساس مصوبه جلسه شماره 27 هیئت مدیره (مورخ 18/دی/92) مقرر شد: اعضای صندوق به کانون مراجعه و پیش نویس برگه سهام خود را دریافت و در صورت نیاز به تکمیل اطلاعات، فیلدهای لازم را تکمیل و پس از امضا تحویل دهند تا برگه اصلی سهام آنها صادر و تسلیم شود. بدیهی است عدم مراجعه […]

ادامه‌ی متن لزوم مراجعه جهت دریافت پیش نویس برگه سهام

مدیر سایت on دی ۵ام, ۱۳۹۲

اعضای محترم صندوق از آنجائیکه برگه های سهام در دست تهیه میباشد و با توجه به فرمت تهیه شده برای برگه های سهام اقلام اطلاعاتی مورد نیاز بایستی آماده شوند. بدین منظور مراحل زیر انجام خواهد شد: 1- پیامکی از طریق سیستم پیامک صندوق (به شماره 30005710666666) به اعضای صندوق ارسال خواهد شد. در متن […]

ادامه‌ی متن اخذ اطلاعات برگه سهام از طریق وب

مدیر سایت on دی ۲ام, ۱۳۹۲

بیست و ششمین جلسه هیئت مدیره صندوق در تاریخ اول دیماه 92 در محل دفتر کانون تشکیل و مواردی مطرح و تصمیم گیری شد. از جمله آنها: 1- طرح مهر صندوق تصویب و با مهرساز هماهنگ شد که در اسرع وقت مهر برجسته جهت ضرب روی برگه های سهام آماده شود. 2- سری اول برگه […]

ادامه‌ی متن جلسه شماره 26 هیئت مدیره