مدیر سایت on آبان ۱۲ام, ۱۳۹۴

چهل و دومین جلسه هیات مدیره صندوق راس ساعت 17 روز 6 آبان 94 در محل ساختمان صندوق برگزار گردید. با توجه به اینکه ثبت شرکت تعاونی در دست بررسی و اقدام است؛ لذا مقرر گردید: به منظور استفاده همزمان در ثبت شرکت تعاونی به صورت تولیدی توزیعی؛ اگر کارشناسان محترم عضو جواز تاسیسی دارند، […]

ادامه‌ی متن نیاز به جواز تاسیس برای ثبت تعاونی