مدیر سایت on فروردین ۱۸ام, ۱۳۹۵

در جلسه امروز هیات مدیره مطرح و تصمیم گیری شد: 1- مقرر گردید مجمع عمومی در روز سه شنبه مورخ 21 اردیبهشت 95 ساعت 17 الی 18:30 در ساختمان نظام مهندسی برگزار گردد. بدینوسیله از کلیه سهامداران صندوق جهت شرکت در مجمع عمومی دعوت بعمل می آید. 2- با توجه به اتمام مدت مسئولیت هیات […]

ادامه‌ی متن تعیین تاریخ مجمع عمومی و تغییر هیات مدیره