مدیر سایت on مرداد ۴ام, ۱۳۹۵

در دومين جلسه هيات مديره دوم مطرح شد: افتتاح حساب جديد براي صندوق و لزوم واريز وجوه به اين حساب به استحضار اعضاي محترم صندوق ميرساند كه حساب جديد صندوق كارشناسان رسمي استان مركزي به شماره ۵۷۳۹۹۱۶۱۰۵  نزد بانك ملت به نام آقايان محمد بابايي (رييس هيات مديره) و حسين اسدي (خزانه دار) افتتاح گرديده […]

ادامه‌ی متن افتتاح حساب جديد براي صندوق