مدیر سایت on بهمن ۲۷ام, ۱۳۹۵

بدينوسيله به استحضار اعضاي صندوق مي رساند كه: جهت ارائه مدارك عضويت به اداره تعاون (جهت ثبت تعاوني)؛ لازمست كه اعضاي محترم صندوق – كپي صفحه اول شناسنامه و صفحه توضيحات (در صورت وجود توضيحات) = و كپي پشت و روي كارت ملي خود را تهيه و به دفاتر اسناد رسمي مراجعه و برابر اصل […]

ادامه‌ی متن لزوم ارائه كپي برابر اصل شناسنامه و كارت ملي