قابل توجه کارشناسان عضو کانون علی الخصوص  اعضای تعاونی بدینوسیله به استحضار می رساند که به دلیل مسائل فنی؛ شماره سیستم پیامک اینترنتی شرکت به  50004630123456  تغییر یافته است  

ادامه‌ی متن تغییر شماره سیستم پیامک اینترنتی شرکت تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب

بدینوسیله به استحضار اعضای شرکت میرساند: پیرو تصمیم متخذه در دهمین جلسه هیات مدیره لیست اعضای تعاونی  (167 نفر) به شرح زیر اعلام میگردد. در صورتی که نام هر یک از اعضای قبلی صندوق در لیست زیر موجود نیست و نسبت به میزان مبلغ سهام خود اعتراضی دارند لطفا با مدیر عامل تعاونی (جناب آقای […]

ادامه‌ی متن لیست اعضای تعاونی (تغییر از “عضو صندوق” به “عضو تعاونی”)

دهمین جلسه هیات مدیره تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب راس ساعت 17 روز 3 دی 97 برگزار شد. از جمله تصمیمات جلسه که مقرر گردید اطلاع رسانی شود، بند 5 صورتجلسه به شرح زیر است: با توجه به پیگیریهای آقای ابراهیمی (مدیر عامل) از اداره تعاون در خصوص نحوه عضویت اعضای جدید (یا به عبارت […]

ادامه‌ی متن نحوه تغییر عضویت اعضا از “عضو صندوق” به “عضو تعاونی”