مدیر سایت on اردیبهشت ۲۸ام, ۱۳۹۸

بدینوسیله به استحضار اعضای محترم تعاونی میرساند که بر مبنای موارد زیر؛ سود سهام محاسبه و به مبلغ سهام اعضا اضافه شده و بر این اساس برگه های جدید سهام صادر و توزیع خواهد شد: 1- در نوبت قبل؛ در 30 تیر 94 سود علی الحساب دریافتی از بانک اقتصاد نوین بین اعضا توزیع شد. […]

ادامه‌ی متن توزیع سود سهام و محاسبه تعداد سهام اعضا