مدیر سایت on تیر ۱۹ام, ۱۳۹۸

اعضای محترم تعاونی/صندوق کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی با سلام و احترام با توجه به مشکلاتی که در گذشته، در خصوص نامشخص بودن منبع برخی مبالغ واریزی و اختلاف حساب با برخی اعضا ایجاد شده و با عنایت به اینکه جدیدا مهری ساخته شده که کارشناسان در زمان تحویل فیش دستمزد به امور مالی کانون؛ […]

ادامه‌ی متن تذکر بسیار مهم حسابداری و مالی!!!

مدیر سایت on تیر ۱۹ام, ۱۳۹۸

به نام خداوند بخشنده مهربان در جلسه مورخ ۱۸ تیر ۹۸ هیات مدیره تعاونی موضوع فرم طراحی شده در حضور جناب آقای مهندس شجاعی زاده مطرح شد. با هدف عدم استفاده از کاغذ اضافی و با توجه به امکان ثبت درخواست پشت فیش دستمزد مقرر گردید مهری ساخته شود و در زمان تحویل فیش به […]

ادامه‌ی متن تغییر فرم به یک مهر

در راستای اجرای بند 5 صورتجلسه شماره 18   فرم زیر طراحی شده است: به نام خدا                            تاریخ: رییس محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی- مدیر عامل محترم شرکت تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب با سلام احتراما اینجانب       ………             کارشناس رسمی دادگستری عضو کانون به شماره پروانه   ……… موافقت خود را با کسر […]

ادامه‌ی متن فرم کسر مبلغی از دستمزد و منظور نمودن آن بعنوان سهام تعاونی

هجدهمین جلسه هیات مدیره تعاونی با حضور  آقای مهندس شجاعی زاده (رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی) تشکیل و موارد زیر مطرح و تصمیم گیری شد: 1- با استعفای آقای حشمت اله عباسی از عضویت در هیات مدیره موافقت و آقای بهروز نجمی به عنوان عضو اصلی هیات مدیره منصوب شد 2- با اداره […]

ادامه‌ی متن مصوبات جلسه شماره 18 هیات مدیره – فرم کسر مبلغی از دستمزد بعنوان سهام تعاونی