مدیر سایت on مرداد ۱۳ام, ۱۳۹۸

بدینوسیله از کارشناسان محترمی که اخیرا (در جلسه مجمع عمومی کانون) فرم درخواست عضویت در تعاونی را  تکمیل نموده اند تقاضا میشود جهت تکمیل مدارک خود یک قطعه عکس تحویل دفتر تعاونی (خانم ایزدی) نمایند

ادامه‌ی متن درخواست تحویل عکس از متقاضیان جدید عضویت