مدیر سایت on بهمن ۱۶ام, ۱۴۰۰

به نام خدا بدینوسیله به استحضار اعضای تعاونی میرساند: با توجه به برگزاری قبلی نظرسنجی به صورت الکترونیکی و توام با تصدیق اعتبار و صحت ؛ موضوع انحلال تعاونی به تصویب اعضا رسیده بود. پیرو آن موضوع تشکیل هیات تصفیه و فروش ساختمان و پرداخت بدهی ها و تقسیم مانده ارزش داراییها بین اعضا به […]

ادامه‌ی متن موافقت اعضا با فروش ساختمان به کانون؟