مدیر سایت on خرداد ۲۵ام, ۱۴۰۱

با توجه به استعفای یکی از اعضای هیات تصفیه در جلسه امروز و لزوم طی مراحل قانونی برای جایگزینی عضو جدید مزایده تا اطلاع ثانوی لغو گردید در صورت لزوم؛ پس از انجام مراحل قانونی لازم؛ اطلاع رسانی خواهد شد…

ادامه‌ی متن توقف مزایده تا طی مراحل قانونی

مدیر سایت on خرداد ۲۴ام, ۱۴۰۱

بدینوسیله به استحضار اعضای شرکت میرساند: 1- آمار تعداد جلسات در جدول زیر آمده است: هیات موسس/مدیره تعداد جلسات برگزار شده هیات موسس 15 ه م اول صندوق 45 ه م دوم صندوق 11 ه م تعاونی 41 Interactive Whiteboards by PolyVision 2- تصویب مبلغ حق الجلسه برای اعضای هیات مدیره به ازای هر جلسه […]

ادامه‌ی متن میزان حق الجلسات اعضای هیات مدیره

مدیر سایت on خرداد ۲۳ام, ۱۴۰۱

مقرر گردید برگزاری مزایده (که قبلا متوقف شده بود) ادامه یابد *** شرکت تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه ساختمان دارای پلاک ثبتی شماره ۳۴۸۰ فرعی از ۱۴ اصلی قطعه ۱۰۸۲ واقـع در حومه بخش دو اراک به مساحت عرصه ۱۹۷.۷۶ مترمربع بانضمام اعیانی آن شامل دو طبقه […]

ادامه‌ی متن ادامه برگزاری مزایده

مدیر سایت on خرداد ۲۳ام, ۱۴۰۱

بدینوسیله به استحضار اعضای محترم تعاونی میرساند که 68.3 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی مخالفت خود را با فروش اقساطی 3 ساله ساختمان به کانون اعلام نموده اند همچنین اعضای هیات تصفیه به شرح زیر انتخاب گردیدند: آقایان بهروز نجمی – احمد خوشدل و عباس خسروبیگی به عنوان عضو هیات تصفیه آقای محمد مسعود داوری […]

ادامه‌ی متن نتیجه نظرسنجی و انتخاب هیات تصفیه

مدیر سایت on خرداد ۱۸ام, ۱۴۰۱

پیرو دریافت برخی پیشنهادات از هیات مدیره محترم کانون در خصوص چگونگی خرید ساختمان تعاونی؛ برگزاری مزایده متوقف شد (لینک) در جلسه امروز مقرر گردید به صورت کاملا شفاف شرایط پیشنهادی کانون در معرض نظرسنجی سهامداران قرار گیرد به گونه ای که شرایط قانونی و صرفه و صلاح اعضای شرکت تعاونی در نظر گرفته شود […]

ادامه‌ی متن نظرسنجی در خصوص نحوه فروش ساختمان به کانون