مدیر سایت on دی ۱۱ام, ۱۴۰۱

امروز در جلسه شماره 5 هیات تصفیه شرکت (با حضور حسابدار تصفیه) مقرر شد: با توجه به اینکه تا کنون 63 درصد ذینفعان فرم تسویه حساب را تکمیل کرده اند لذا به  بقیه همکاران ( 37 درصد باقیمانده) یک هفته مهلت داده شد (حداکثر تا پایان وقت اداری روز 18/دی/1401) تا نسبت به تکمیل فرم اقدام […]

ادامه‌ی متن آخرین مهلت جهت تکمیل فرمهای تسویه حساب

مدیر سایت on دی ۳ام, ۱۴۰۱

پیرو انتشار آگهی مزایده فروش ساختمان تعاونی؛ جلسه گشایش پاکات برگزار و برندگان اول و دوم مزایده تعیین و مبایعه نامه فروش ساختمان منعقد و با برنده اول مبادله شده است. بقیه عملیات تصفیه (اعم از پیگیری انجام امور اداری فروش ساختمان – وصول مطالبات – پرداخت بدهی ها و نهایتا تسویه کامل با کلیه […]

ادامه‌ی متن ادامه عملیات تصفیه شرکت