در این صفحه به پرسشهای رایج، پاسخ داده شده است:

۰- برای تماس با مدیر تصفیه/مدیر سایت به کجا مراجعه کنم؟
به صفحه تماس

۱- شماره تلفن مسئولین شرکت تعاونی در کجا اعلام شده است؟
شماره های فوق بهمراه آدرس ایمیل در صفحه تماس اعلام شده است.

۲- برای واریز پول به حساب شرکت چه باید کرد؟

لطفا با  آقای امینی (شماره ۰۹۱۸۳۶۱۱۹۰۱)  تماس بگیرید تا شماره حساب لازم را به شما اعلام نماید.

۳- اطلاعات مربوط به  تاریخچه شرکت را کجا میتوانم ملاحظه کنم؟
به صفحه درباره مراجعه نمائید.

۴- ارکان شرکت متشکل از چیست؟
در صفحه ارکان، پاسخ سوال یافت می شود.

۵- اساسنامه شرکت در کجا منتشر شده است؟
در صفحه اساسنامه.

۶- اسامی اعضای شرکت تعاونی در کجا منتشر شده است؟
در صفحه اعضا و به ترتیب تاریخ عضویت