مدیر سایت on آذر ۲۵ام, ۱۴۰۱

با توجه به دریافت چک بانک ملی از خریدار

با تصویب هیات تصفیه مقرر شد مبلغ سهام اعضا به حساب بانک ملی ایشان واریز شود.

شماره حساب بانک ملی کلیه اعضا از خانم خادمی دریافت شده ولی فقط شماره حساب بانک ملی چند نفر مشخص نیست که با پیامک از ایشان درخواست شده است.

مدیر سایت on آذر ۱۷ام, ۱۴۰۱

بدینوسیله به اطلاع اعضا و ذینفعان شرکت می رساند

با توجه به مشکلات فعلی فیلتر.ینگ تلگرام و واتساپ و حتی پیامک(!) و در راستای کاهش هزینه های شرکت

زین پس کانال اصلی اطلاع رسانی؛ همین سایت میباشد که بدون فیلتر.شکن باز میشود

البته اطلاعات منتشره در این سایت در کانال تلگرام شرکت و برودکست واتساپ نیز منتشر خواهد شد که لازمه دسترسی بدانها در حال حاضر استفاده از فیلتر.شکن است

مدیر سایت on آذر ۱۵ام, ۱۴۰۱

بدینوسیله به استحضار ذینفعان/سهامداران شرکت تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب می رساند

در راستای انحلال و تصفیه شرکت؛ تا کنون اقدامات زیر توسط هیات تصفیه  انجام شده است:

1-    ثبت  انحلال شرکت  پس از طی مراحل قانونی و تایید اداره تعاون انجام و در روزنامه رسمی منتشر شده است.

2-    برای فروش ساختمان (تجدید ارزیابی – جلسه با اتاق تعاون – برگزاری مزایده) انجام شده و نهایتا پیرو اقدام یکی از اعضای تعاونی برای خرید؛  وقت جلسه تنظیم مبایعه نامه تعیین  شده است.
3-    بر اساس مقررات و قوانین مربوطه و راهنمایی مسئولین تعاون و تصمیمات متخذه در جلسات هیات تصفیه مقرر گردید:

در راستای فراهم  نمودن مقدمات تسویه حساب ذینفعان/سهامداران پس از فروش ساختمان؛  کلیه مطالبات وصول – کلیه بدهی ها پرداخت و فرم تسویه حساب آماده شود.  ذینفعان فرم تسویه حساب را امضا می نمایند و به ترتیب تکمیل فرم؛  در لیست ضمیمه چک فروش ساختمان قرار می گیرند.

4- فرمهای تسویه حساب هم اینک  آماده شده و فردا چاپ و تحویل خانم ضیغمی خواهد شد.

لذا از کلیه سهامداران تعاونی (که پیامک مربوطه را دریافت نموده اند) دعوت میشود هر چه سریعتر و حداکثر ظرف مدت 10 روز به دفتر تعاونی مراجعه و فرم تسویه حساب خود را تکمیل نمایند. در صورت عدم مراجعه به موقع تبعات و خسارات ناشی از این امر به عهده شما میباشد. 

در فرم تسویه حساب میزان سهام هر نفر قید گردیده است.

بر اساس مفاد آگهی مزایده؛ بلافاصله پس از تکمیل لیست پرداخت سهام؛ مبلغ مربوطه به حساب اعلامی توسط شما واریز خواهد شد.

لازمست کلیه عزیزان یک  شماره حساب در بانک ملت به نام خود را در فرم تسویه حساب درج نمایند تا مبلغ مربوطه به آن حساب واریز شود.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر لطفا با رییس هیات تصفیه تماس حاصل نمایند.

مدیر سایت on آذر ۱۰ام, ۱۴۰۱

پیرو برگزاری جلسه گشایش پاکات

در تاریخ 10 آذر 1401 برندگان اول و دوم مزایده تعیین  و مراتب کتبا به ایشان اعلام گردید.

بر اساس مفاد آگهی مزایده

مقرر گردید راس ساعت 17 روز 26 آذر با دریافت مبلغ 40 درصد قیمت ساختمان مبایعه نامه نیز تنظیم شود.

 

مدیر سایت on آذر ۳ام, ۱۴۰۱

پیرو انتشار آگهی مزایده

جلسه گشایش پاکات در مورخه 2 آذر راس ساعت 9 برگزار گردید

مقرر شد روز 10 آذر 1401 نتیجه به برندگان اول و دوم کتبا اعلام شود

یادآوری میشود که اعضای تعاونی در شرایط یکسان در اولویت هستند و یک نفر از اعضا ابراز تمایل نموده که اگر در زمان مقرر اقدامات لازم را انجام دهد بر اساس قانون و راهنمایی اداره تعاون اقدام خواهد شد