اعضای هیات تصفیه

آقایان محمد بابایی – عباس خسروبیگی و محمودرضا شجاعی زاده به عنوان اعضای هیات تصفیه

آقای محمد مسعود داوری به عنوان ناظر هیات تصفیه

آقای سید حمیدرضا امینی به عنوان حسابدار

 

سوابق

در این صفحه اسامی اعضای  هیئت مدیره و بازرسان منتشر و سوابق تغییرات بروزرسانی میشود.

ارکان شرکت تعاونی عبارتند از:

– مجمع عمومی
-هیئت مدیره و مدیر عامل
-بازرس

اعضای هیئت مدیره تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب

اعضای اصلی:

۱- محمد بابائی – رييس هیات مدیره و مدیر عامل
۲- حسین اسدی – نايب رييس
۳- ابوالفضل ابراهیمی – عضو هیئت مدیره
۴- بهروز نجمی – عضو هیئت مدیره
۵- عباس خسروبیگی – عضو هیئت مدیره (مسئول کامپیوتر و اطلاع رسانی)

(استعفای آقای حشمت اله عباسی در تاریخ ۴ تیر ۹۸ پذیرفته شد)

اعضای علی البدل:
۱- محمد مسعود داوری
۲- نوشین ضیغمی

 بازرسین

ولی اله اسدی و  حمیدرضا امینی

اعضای هیئت مدیره صندوق – دوره دوم (از ۱۹ خرداد ۱۳۹۵ تا ۱۱ مرداد ۹۶)

اعضای اصلی:

۱- محمد بابايي – رييس
۲- حشمت اله عباسی – نايب رييس
۳- حسین اسدی – خزانه دار
۴- ابوالفضل ابراهیمی – دبير
۵- عباس خسروبیگی – مسئول كامپيوتر و اطلاع رساني

اعضای علی البدل:
۱- بهروز نجمی
۲- محمد تقی قنبری

بازرسین:

ولی اله اسدی (اصلی) و حمیدرضا امینی (علي البدل)

اعضای هیئت مدیره صندوق – دوره اول (از ۱۷ دي ۱۳۹۱ تا ۱۹ خرداد ۹۵)

– در اواخر دوره آقاي شجاعي زاده استعفا داده و آقاي بابايي عضو اصلي و آقاي عباسي به عنوان رييس و آقاي بابايي به عنوان نايب رييس انتخاب شدند.

اعضای اصلی:

۱- محمودرضا شجاعی زاده (رییس)
۲- حشمت اله عباسی (نایب رییس)
۳- فرهاد سحرخیز (خزانه دار)
۴- عباس خسروبیگی (دبیر و مسئول اطلاع رسانی)
۵- حسین اسدی

اعضای علی البدل:
۱- محمد بابایی
۲- علی صفدر خلیلی

بازرسين  دوره اول:

ولی اله اسدی (اصلي) و  اسداله عسگری (علي البدل)

هیئت موسس (۲۵ تیر ۱۳۹۱ الی ۱۷ دی ۱۳۹۱)

محمودرضا شجاعی زاده (رییس)
علیرضا بوالحسنی (نایب رییس)
ولی اله اسدی (امور مالی)
عباس خسروبیگی (دبیر)
حسن ابراهیمی
حسین اسدی
محمد بابایی
داود بادبان
مصطفی بلالی
حسین حسین نژاد
ضیاءاله رادمهر
فرهاد سحرخیز
مهدی سیفی
مهدی شمس اللهی
حشمت اله عباسی

Leave a Reply

برچسب‌هایی که می‌توانید استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>