در این مرحله از کنترل حسابهای اعضا

با استفاده از اطلاعات زیر؛ موجودی تک تک اعضا مورد بررسی دقیق قرار می گیرد:

1- فایل 15 درصد تهیه شده توسط خانم خادمی: به تاریخ 9 اردیبهشت 94

2- فایل تقسیم سود حساب بانکی: به تاریخ 30 تیر 94

3- فایل تهیه شده توسط آقای ابطحی (حسابدار قبلی شرکت): به تاریخ 31 خرداد 95

4- فایل جدید تهیه شده توسط خانم ایزدی: با تکمیل فایل بند 3 با استفاده از مدارک موجود در پرونده اعضای تعاونی

در پایان ذکر نکات زیر ضروریست:

1- با توجه به بررسیهای انجام شده؛ به دلیل ناقص بودن/دقیق نبودن ارقام موجود در سایر فایلهای منتشره؛ هیچ یک از آنها از اعتبار لازم برخوردار نیستند. لذا استناد به ارقام منتشره در سایر فایلها، قابل قبول نیست. این بار نهایت تلاش خود را بکار خواهیم گرفت تا انشااله بر اساس مستندات و مدارک موجود؛ دقیقترین وضعیت موجودی اعضا را منتشر نماییم.

2- به زودی؛ پس از تکمیل؛ فایل جدید منتشر خواهد شد. لطفا تا زمان انتشار فایل جدید صبر نمایید. پس از انتشار فایل جدید؛ در صورت وجود اختلاف حساب؛ بررسی و اقدامات لازم بعمل خواهد آمد.

یک دیدگاه to “منابع بررسی موجودی اعضا”

بازتاب‌ها

  1. اتمام کار کنترل موجودی حسابهای اعضا