بدینوسیله به استحضار می رساند

کسانی که جهت خرید برنج از تعاونی قبلا با واریز پیش پرداخت ثبت سفارش نموده اند

ظرف  امروز 8 مهر 99 بعداز ظهر ؛ از ساعت 16 و 30 دقیقه؛ هر چه سریعتر جهت تسویه حساب و تحویل گرفتن سفارش خود به ساختمان تعاونی کانون مراجعه فرمایند.

تاکید میشود با توجه به تازه بودن برنج؛ حتما همین امروز جهت تحویل سفارش خود اقدام نمایید!

ضمنا برای تسویه حساب؛ بابت هر کیلوگرم 20 هزار ریال توسط کارتخوان دریافت می شود.