بدینوسیله باستحضار کارشناسان عضو کانون استان مرکزی و به خصوص عزیزانی که جهت عضویت در صندوق کارشناسان واریز وجه داشته و یا تقاضای دریافت وام دارند، میرساند:

متاسفانه بدلیل مشکلات ارتباطی اینترنت، موفق به جمع آوری اطلاعات لازم نشدیم.

با توجه به اینکه ظاهرا مشکلات فنی برطرف شده است، در اولین فرصت اقدامات لازم انجام و نتیجه به اطلاع عزیزان خواهد رسید.