فردا روز برگزاری اولین مجمع عمومی صندوق کارشناسان رسمی استان مرکزی است.

فردا صبح کارشناسان عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی، پیامکی با متن زیر دریافت خواهند کرد:

مجمع عمومی صندوق کارشناسان رسمی: امروز ساعت 16 – سالن اجتماعات ساختمان شماره 1 اداره کل راه و شهرسازی جنب پل شهر صنعتی.
-ثبت نام از نامزدهای متقاضی عضویت در هیئت مدیره
-حضور کلیه اعضا الزامیست.
-وکالت با مهر و امضای کارشناس پذیرفته میشود

همانگونه که در جلسه امروز عصر هیئت موسس عنوان شد: کسانی عضو صندوق محسوب میشوند و فردا حق رای دارند که، مبلغ 500 هزار ریال (حق عضویت) را پرداخت نموده باشند.

مجددا تاکید میشود: کارشناسان محترم عضو کانون استان، میتوانند در جلسه مجمع حضور یافته و همانموقع حق عضویت در صندوق را (ضمن تکمیل فرم عضویت) پرداخت نمایند.

پس از احراز عضویت، هر عضو صندوق میتواند کاندید عضویت در هیئت مدیره/بازرسی صندوق شود. برای این منظور لازمست فرم مربوطه را تکمیل نماید.

در پایان جلسه مجمع عمومی، انتخابات برگزار خواهد شد.