پیرو اطلاع رسانی قبلی،

مذاکرات مقدماتی با یکی از بانکها صورت گرفته و در جهت تقویت بنیه مالی داوطلبان عضویت در صندوق کارشناسان رسمی، به کلیه همکاران کارشناس و متقاضی عضویت در صندوق که قصد استفاده از این تسهیلات را دارند، اعلام میشود:

میتوانند تقاضای خود مبنی بر دریافت وام را به صورت کتبی از طرق زیر ارسال نمایند، تا اقدامات بعدی صورت پذیرد:

1- تحویل حضوری درخواست به آقای اسدی (مسئول مالی)

2- ارسال فایل اسکن شده درخواست به ایمیل آقای خسروبیگی khosrobaigy[at]gmail.com

3- ارسال تقاضا توسط ایمیل رسمی کارشناس در دامنه کانون (ایمیل با دامنه iaoemarkazi.ir بعنوان مثال  modaresi[at]iaoemarkazi.ir) به آدرس ایمیل آقای خسروبیگی

ضمنا مهلت ارسال تقاضا تا تاریخ 6 مهرماه 91 می باشد.