مدیر سایت on آذر ۱۵ام, ۱۴۰۱

بدینوسیله به استحضار ذینفعان/سهامداران شرکت تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب می رساند در راستای انحلال و تصفیه شرکت؛ تا کنون اقدامات زیر توسط هیات تصفیه  انجام شده است: 1-    ثبت  انحلال شرکت  پس از طی مراحل قانونی و تایید اداره تعاون انجام و در روزنامه رسمی منتشر شده است. 2-    برای فروش ساختمان (تجدید ارزیابی […]

ادامه‌ی متن روال تسویه حساب سهامداران با شرکت

مدیر سایت on آذر ۱۰ام, ۱۴۰۱

پیرو برگزاری جلسه گشایش پاکات در تاریخ 10 آذر 1401 برندگان اول و دوم مزایده تعیین  و مراتب کتبا به ایشان اعلام گردید. بر اساس مفاد آگهی مزایده مقرر گردید راس ساعت 17 روز 26 آذر با دریافت مبلغ 40 درصد قیمت ساختمان مبایعه نامه نیز تنظیم شود.  

ادامه‌ی متن اعلام برنده مزایده

مدیر سایت on آبان ۲۱ام, ۱۴۰۱

پیرو نوبت قبلی چاپ آگهی مزایده در روزنامه سرچشمه امروز نوبت دوم نیز چاپ شد

ادامه‌ی متن تجدید چاپ آگهی مزایده ساختمان شرکت در روزنامه سرچشمه

مدیر سایت on آبان ۱۴ام, ۱۴۰۱

روزنامه سرچشمه در شماره 1079 مورخ 14 آبان 1401 آگهی مزایده ساختمان شرکت را به شرح زیر منتشر نموده است:

ادامه‌ی متن انتشار آگهی مزایده ساختمان شرکت در روزنامه سرچشمه

مدیر سایت on آبان ۱۱ام, ۱۴۰۱

هیات تصفیه شرکت؛ ضمن دعوت از حسابدار تصفیه برای مشاوره؛ امروز در خصوص نحوه فروش ساختمان تصمیم گرفت. در جلسه امروز مقرر شد حسابدار تصفیه محاسبات مربوط به میزان اجاره بر اساس نظریه کارشناسی را انجام دهد تا میزان طلب یا بدهی کانون به دست آید. در خصوص نحوه فروش ساختمان نیز در صورتجلسه آمده […]

ادامه‌ی متن مصوبه هیات تصفیه در خصوص نحوه فروش ساختمان