مدیر سایت on آذر ۲۵ام, ۱۴۰۱

با توجه به دریافت چک بانک ملی از خریدار با تصویب هیات تصفیه مقرر شد مبلغ سهام اعضا به حساب بانک ملی ایشان واریز شود. شماره حساب بانک ملی کلیه اعضا از خانم خادمی دریافت شده ولی فقط شماره حساب بانک ملی چند نفر مشخص نیست که با پیامک از ایشان درخواست شده است.

ادامه‌ی متن واریز مبلغ سهام به حساب بانک ملی ذینفعان

مدیر سایت on آذر ۱۷ام, ۱۴۰۱

بدینوسیله به اطلاع اعضا و ذینفعان شرکت می رساند با توجه به مشکلات فعلی فیلتر.ینگ تلگرام و واتساپ و حتی پیامک(!) و در راستای کاهش هزینه های شرکت زین پس کانال اصلی اطلاع رسانی؛ همین سایت میباشد که بدون فیلتر.شکن باز میشود البته اطلاعات منتشره در این سایت در کانال تلگرام شرکت و برودکست واتساپ […]

ادامه‌ی متن کانالهای اطلاع رسانی به ذینفعان/سهامداران

مدیر سایت on آذر ۱۵ام, ۱۴۰۱

بدینوسیله به استحضار ذینفعان/سهامداران شرکت تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب می رساند در راستای انحلال و تصفیه شرکت؛ تا کنون اقدامات زیر توسط هیات تصفیه  انجام شده است: 1-    ثبت  انحلال شرکت  پس از طی مراحل قانونی و تایید اداره تعاون انجام و در روزنامه رسمی منتشر شده است. 2-    برای فروش ساختمان (تجدید ارزیابی […]

ادامه‌ی متن روال تسویه حساب سهامداران با شرکت

مدیر سایت on آذر ۱۰ام, ۱۴۰۱

پیرو برگزاری جلسه گشایش پاکات در تاریخ 10 آذر 1401 برندگان اول و دوم مزایده تعیین  و مراتب کتبا به ایشان اعلام گردید. بر اساس مفاد آگهی مزایده مقرر گردید راس ساعت 17 روز 26 آذر با دریافت مبلغ 40 درصد قیمت ساختمان مبایعه نامه نیز تنظیم شود.  

ادامه‌ی متن اعلام برنده مزایده

مدیر سایت on آذر ۳ام, ۱۴۰۱

پیرو انتشار آگهی مزایده جلسه گشایش پاکات در مورخه 2 آذر راس ساعت 9 برگزار گردید مقرر شد روز 10 آذر 1401 نتیجه به برندگان اول و دوم کتبا اعلام شود یادآوری میشود که اعضای تعاونی در شرایط یکسان در اولویت هستند و یک نفر از اعضا ابراز تمایل نموده که اگر در زمان مقرر […]

ادامه‌ی متن برگزاری جلسه گشایش پاکات مزایده