مدیر سایت on خرداد ۱۸ام, ۱۴۰۱

امروز مجمع عمومی برگزار و شرکت منحل گردید. مقرر شد اقدامات اداری لازم از مراجع مربوطه  پیگیری و انحلال شرکت  در روزنامه رسمی منتشر شود. پی نوشت: لینک  

ادامه‌ی متن مجمع عمومی عادی و فوق العاده؛ انحلال شرکت

مدیر سایت on خرداد ۱۶ام, ۱۴۰۱

بدینوسیله به استحضار بازدیدکنندگان محترم می رساند: با توجه به موارد زیر: 1- پیشنهادات اخیر کانون کارشناسان 2- درخواست قبلی از اعضای شرکت برای موافقت با فروش ساختمان به کانون موضوع شرایط فروش ساختمان و چگونگی آن در دست بررسی میباشد لذا تا اطلاع ثانوی مزایده فروش ساختمان تعلیق می شود. نتیجه بررسیها و تصمیمات […]

ادامه‌ی متن توقف مزایده

مدیر سایت on خرداد ۹ام, ۱۴۰۱

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه‌ی متن حفاظت شده: دریافت اسناد مزایده

مدیر سایت on خرداد ۸ام, ۱۴۰۱

به نام خدا تاریخ انتشار 8 خرداد 1401 شرکت تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه ساختمان دارای پلاک ثبتی شماره 3480 فرعی از 14 اصلی قطعه 1082 واقـع در حومه بخش دو اراک به مساحت عرصه 197.76 مترمربع بانضمام اعیانی آن شامل دو طبقه + زیرزمین جمعاً حدود […]

ادامه‌ی متن آگهی مزایده

مدیر سایت on خرداد ۴ام, ۱۴۰۱

پیرو انتشار قبلی آمار جلسات و با توجه به پایان جلسات هیات مدیره و تشکیل هیات تصفیه بدینوسیله آمار جلسات هیات مدیره تعاونی اصلاح و تکمیل میشود: در تاریخ ۱۱/۵/۹۶ “شرکت تعاونی وحدت آوران دادگر آفتاب” ثبت گردید. هیات مدیره تعاونی از تاریخ ۲۵/۵/۹۶ تا ۳/۳/۱۴۰۱ تعداد ۴۱ جلسه برگزار نموده است.

ادامه‌ی متن اصلاح و تکمیل آمار جلسات هیات مدیره