پیرو مذاکرات، مکاتبات و اقدامات قبلی، اولین گروه ۱۰ نفره برای دریافت وام به بانک اقتصاد نوین شعبه اراک (میدان شورا) معرفی شدند. معرفی شدگان لیست زیر میتوانند ظرف یک هفته به بانک مراجعه و مدارک لازم را تحویل نمایند.

۱- سید مهدی سجادی

۲- فرهاد سحرخیز

۳- ابوالقاسم آقا صفری

۴- محمدرضا ربیعی

۵- مهرشاد افروز

۶- داریوش مختاری

۷- مهدی مدرسی

۸- هومن کریمی بخش

۹- منظر کریمی

۱۰- مهرداد حاجی حسینی

ضمنا مبلغ ۳۰ میلیون ریال از وام دریافتی، فی المجلس به حساب صندوق منتقل خواهد شد.

2 دیدگاه to “معرفی سری اول برای دریافت وام”

بازتاب‌ها

  1. معرفی سری دوم برای دریافت وام
  2. معرفی سری دوم برای دریافت وام