هشدار: این متن پیش نویس است و تا قبل از تصویب مجمع عمومی اعتبار ندارد! هدف از انتشار این متن، مطالعه اعضای صندوق جهت ایجاد آمادگی برای طرح در مجمع عمومی و تصویب است.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

اساسنامه صندوق کارشناسان رسمی استان مرکزی

فصل اول: مشخصات صندوق

ماده ۱) نام: نام صندوق “صندوق کارشناسان رسمی استان مرکزی” میباشد که در این اساسنامه به اختصار “صندوق” نامیده میشود. اعضای صندوق از کارشناسان رسمی دادگستری میباشند. ضمنا پرسنل کانون کارشناسان رسمی و پرسنل صندوق با حداقل ۱ سال سابقه کار، نیز میتوانند عضو شوند.

ماده ۲) تابعیت: صندوق دارای تابعیت ایران است که بر اساس موازین شرعی و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران اداره میشود.

ماده ۳) مدت زمان فعالیت صندوق: صندوق برای مدت نامحدود تشکیل میگردد.

ماده ۴) مرکز صندوق: مرکز اصلی صندوق در مرکز استان مرکزی واقع میباشد.

ماده ۵) سرمایه صندوق: سرمایه اولیه صندوق مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال بوده که توسط موسسان تامین میگردد. لازم بذکر است سرمایه صندوق از محل منابع مختلف از قبیل آورده اعضا در قبال فروش سهام، کمکهای بلاعوض، هدایای افراد خیر و موسسات، ۳% کارمزد وام تامین می گردد.

ماده ۶) سهام اولیه و ارزش ریالی هر سهم: تعداد سهام اولیه برابر ۱۰۰۰ سهم و ارزش اولیه ریالی هر سهم مبلغ 5 میلیون ریال تعیین میگردد.

ماده ۷) حداقل و حداکثر سهام: هر عضو صندوق میتواند حداقل ۱ سهم و حداکثر 6 سهم داشته باشد.

تبصره ۱) تعداد سهام با تصویب مجمع عمومی قابل افزایش میباشد.

تبصره ۲) در پایان هر سال پس از تجدید ارزیابی دارایی های صندوق توسط هیئتی از کارشناسان رسمی منتخب هیئت مدیره صندوق، و تصویب توسط مجمع عمومی، ارزش ریالی هر سهم تعیین میگردد.

فصل دوم: اهداف صندوق

ماده ۸) این صندوق در راستای اعتلای جایگاه کارشناسان و در جهت سرمایه گذاری مناسب به منظور خرید یا احداث ساختمان، پرداخت وامهای ضروری قرض الحسنه از قبیل ازدواج، امور درمانی، تعمیرات اضطراری منزل، فوت بستگان درجه یک (همسر – فرزند – پدر – مادر – خواهر – برادر)، سرمایه گذاری در احداث ساختمان در سایر مکانهای مناسب (نظیر مشهد، شمال و …)، ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی، خرید و توزیع تجهیزات و لوازم مورد نیاز اعضای کانون با دریافت حداقل سود، و … تاسیس می گردد.

فصل سوم: ارکان صندوق

ماده 9) ارکان صندوق: عبارتست از مجمع عمومی – هیئت مدیره – بازرس. هیئت مدیره و بازرس در قالب اساسنامه و آیین نامه اجرایی انجام وظیفه می نمایند و به مجمع عمومی گزارش می دهند.

ماده 10) تعریف مجمع عمومی: به اکثریت اعضای صندوق که حداقل سالی یک بار در یک محل جمع گردند، مجمع عمومی گفته میشود. در ابتدای جلسه مجمع عمومی، هیئت رییسه (متشکل از رییس – منشی و 2 ناظر) انتخاب میشود.

ماده ۱1) وظایف مجمع عمومی:

۱- رسیدگی به ترازنامه و بیلان مالی صندوق

۲- استماع گزارش بازرس

۳- انتخاب، عزل و یا تجدید انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس

4- تصویب اساسنامه و آئین نامه صندوق

5- تعیین خط مشی صندوق

6- انحلال و تسویه صندوق

7- تعیین پاداش یا حق الجلسه هیئت مدیره و بازرس صندوق

ماده ۱۲) هیئت مدیره:

1- هیئت مدیره صندوق دارای ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل می باشد که مجمع عمومی از بین اعضای کاندید در مجمع با رای مخفی و اکثریت نسبی آراء برای مدت 2 سال انتخاب می نماید. انتخاب مجدد هر یک از اعضا اصلی و علی البدل حداکثر برای 2 نوبت متوالی بلامانع است.

تبصره 1– افرادی که در هر یک از نوبتهای متوالی بعدی موفق به کسب دو سوم آرای کل اعضای صندوق شوند، از این ممنوعیت مستثنی هستند.

تبصره 2– هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر یک هفته بعد از انتخاب، برگزار می نماید؛ سمتهای اعضای اصلی (رییس – نایب رییس – خزانه دار – دبیر – مسئول کامپیوتر و اطلاع رسانی) را تعیین می نماید.

تبصره 3– در صورت غیبت غیر موجه هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی البدل حائز رای بیشتر، برای بقیه مدت مقرر جایگزین وی میشود. غیبت غیر موجه به مواردی اطلاق میشود که عضو، علیرغم اطلاع از دعوت، بدون اجازه قبلی و یا عذر موجه در 4 جلسه متوالی و یا 8 جلسه غیر متوالی طی یکسال در جلسات هیئت مدیره حاضر نشود.

تبصره 4– تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیئت مدیره سابق به هیئت مدیره جدید باید بلافاصله پس از انتخاب هیئت مدیره جدید صورت گرفته و کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و حسابها و موجودیهای صندوق به هیئت مدیره جدید تحویل و صورتجلسه شود و به امضای اعضای هیئت مدیره و بازرسان سابق و جدید برسد. در صورتیکه اعضای هیئت مدیره قبلی اقدام به تحویل ننمایند به عنوان متصرف غیر مجاز در اموال غیر و خیانت در امانت تحت تعقیب قرار میگیرند.

تبصره 5– استعفای هر یک از اعضای هیئت مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی سمت آن، رافع مسئولیت نسبت به وظایف نخواهد بود.

۲- جلسات هیئت مدیره با حداقل ۳ نفر رسمیت پیدا میکند و تصمیمات با حداقل ۳ رای موافق معتبر خواهد بود.

۳- در صورت استعفا، فوت یا سلب شرایط هر یک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی البدل حائز رای بیشتر، برای مدت باقیمانده بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

۴- جلسات ثابت هیئت مدیره حداقل هر 2 هفته یک بار با دعوت رییس هیئت مدیره تشکیل خواهد شد. جلسات فوق العاده هیئت مدیره با دعوت توسط پیامک اینترنتی تشکیل میگردد. دریافت پیامک توسط مدعوین جلسه بایستی کنترل شده و در صورت عدم رسیدن پیامک به مقصد، اعضا، تلفنی دعوت شوند.

تبصره: در صورت نیاز حداکثر از ۵ نفر از اعضاء صندوق نیز در جلسات هیئت مدیره دعوت بعمل می آید.

5- عضو هیئت مدیره بایستی حداقل 1 سال سابقه عضویت در صندوق داشته باشد.

ماده ۱۳) وظایف و اختیارات هیئت مدیره:

۱- اجرای مصوبات مجمع عمومی

۲- تعیین اولویت سرمایه گذاری جدید و پیشنهاد آن جهت تصویب در جلسه مجمع عمومی

۳- قبول یا رد هدایا

۴- بررسی تقاضاهای عضویت و یا خروج از صندوق

۵- وصول مطالبات و پرداخت دیون صندوق

۶- انتصاب نماینده و یا وکیل جهت اقامه دعوی، تعقیب و دفاع از حقوق صندوق

۷- اداره صندوق

تبصره ۱) هیئت مدیره آئین نامه اجرایی صندوق (اداری، مالی و معاملاتی، ورود و خروج اعضا و …) را تنظیم و در اولین جلسه مجمع جهت تصویب، به مجمع ارائه می نماید. هرگونه تغییر در این اساسنامه و آئین نامه، می بایست به تصویب مجمع برسد.

تبصره ۲) کلیه دستورالعملهای داخلی توسط هیئت مدیره تهیه و تصویب می گردد. بدیهی است مفاد این دستورالعملها نباید مغایر با اساسنامه و آئین نامه اجرائی صندوق باشد.

تبصره ۳) کلیه اسناد تعهدآور با امضای رییس هیئت مدیره و خزانه دار (عضو هیئت مدیره) بهمراه مهر صندوق معتبر خواهد بود.

ماده ۱۴) بازرس:

مجمع عمومی از بین اعضای صندوق یک نفر را بعنوان بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل برای مدت 2 سال انتخاب می نماید. بازرس صندوق برای انجام وظایف خویش آزادی و اختیار تام دارد لیکن با اطلاع رییس هیئت مدیره. وظایف بازرس:

۱- نظارت بر عملکرد صندوق (بررسی صورتجلسات – مدارک – صورتهای مالی – حسابهای بانکی – وامها و هدایا) و گزارش به مجمع عمومی

۲- بررسی و تایید ترازنامه

۳- نظارت بر اجرای ضوابط و مصوبات مجمع عمومی

۴- در صورت وجود تخلف از مصوبات هیئت مدیره یا مجمع عمومی: پیشنهاد تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی به مسئول اطلاع رسانی به صورت کتبی، ضمن ارائه کپی مدارک لازم به مجمع عمومی

تبصره 1– بازرس میتواند بدون حق رای در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید.

تبصره 2– هیئت مدیره موظف است گزارش مالی سالانه را حداکثر تا 10 روز قبل از مجمع عمومی برای رسیدگی به بازرس تسلیم نماید.

تبصره 3– گزارش بازرس باید حداکثر تا 5 روز قبل از تشکیل مجمع آماده باشد و در صورت تقاضای هر عضو صندوق، در اختیار او قرار گیرد.

تبصره 4– مسئول اطلاع رسانی موظف است در خصوص پیشنهاد برگزاری مجمع فوق العاده ارائه شده توسط بازرس، بدون عذر، اطلاع رسانی کند.

فصل چهارم: سایر موارد

ماده ۱۵) سایر موارد:

۱- هیئت مدیره و بازرس تا انتخاب هیئت مدیره و بازرس جدید و شروع بکار آنها حداکثر به مدت ۶ ماه کمافی السابق به مسئولیت خویش ادامه خواهند داد. پس از گذشت 6 ماه و عدم تعیین هیئت مدیره جدید، اداره صندوق با هیئت مدیره کانون خواهد بود.

۲- سال مالی صندوق از اول فروردین هر سال شروع و تا پایان سال خاتمه می یابد و اولین سال مالی صندوق از زمان شروع تا پایان اسفند همان سال میباشد.

۳- انحلال صندوق با رای سه چهارم اعضای صندوق صورت خواهد پذیرفت.

۴- پس از تصویب انحلال صندوق، اعضای مجمع عمومی (اعضای صندوق) بایستی از بین خود ۳ نفر را بعنوان هیئت تسویه انتخاب نماید تا این هیئت پس از رسیدگی به حسابها، پرداخت بدهیها، استرداد سپرده ها و پس انداز اعضا، تعیین داراییها، اعم از منقول و غیر منقول، وصول مطالبات و باقیمانده دارایی صندوق را به تصویب مجمع عمومی تسویه برساند.

۵- در صورت بروز هرگونه اختلاف، مرجع حل اختلاف، هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی میباشد.

6- اخبار و آگهی های صندوق در پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی صندوق به نشانی www.iaoemc.org درج می شود.

ماده ۱۶) این اساسنامه در 4 فصل، مشتمل بر ۱۶ ماده و 15 تبصره در تاریخ 20/3/1392 به تصویب مجمع عمومی رسید.

 

بسمه تعالی

آیین نامه اجرایی صندوق کارشناسان رسمی استان مرکزی

فصل اول: تعاریف و مقدمه

ماده 1) “صندوق کارشناسان رسمی استان مرکزی” که در این آیین نامه، به اختصار “صندوق” نامیده میشود؛ یک صندوق رفاهی چند منظوره است. “کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی” نیز در این آیین نامه، به اختصار “کانون” نامیده میشود. پیشنهاد تاسیس صندوق در 11 تیر 1391 ارائه و هیئت موسس صندوق در 25 تیرماه همان سال با تشکیل اولین جلسه فعالیت خود را آغاز و پیش نویس اساسنامه را تهیه نمود. در 17 دیماه 1391 اولین مجمع عمومی صندوق برگزار و اساسنامه پیشنهادی با اصلاحاتی توسط مجمع تصویب شد. هیئت مدیره انتخابی مجمع، موظف گردید متن آیین نامه اجرایی صندوق و اصلاحات لازم در اساسنامه را تهیه و به دومین مجمع عمومی جهت تصویب ارائه نماید. این آیین نامه در راستای رسیدن به هدف مذکور تهیه شده و بعنوان مکملی بر اساسنامه صندوق میباشد.

فصل دوم: عضویت و مقررات مربوط به اعضا

ماده 2) عضویت در صندوق برای کلیه واجدین شرایط آزاد است. شرایط عضویت:

1- اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری

2- پرسنل کانون و پرسنل صندوق با حداقل 1 سال سابقه کار

3- تکمیل فرم عضویت

4- پرداخت مبلغ 500 هزار ریال بعنوان حق عضویت

5- پرداخت حداقل یک سهم به ارزش 5 میلیون ریال

6- پرداخت مابه التفاوت ارزش واقعی هر سهم (موضوع تبصره 2 ماده 7 اساسنامه)

تبصره– بررسی احراز شرایط عضویت متقاضی به عهده هیئت مدیره است.

ماده 3) مسئولیت مالی اعضای صندوق محدود به میزان آورده آنان میباشد.

ماده 4) خروج از صندوق اختیاری است و نمیتوان آن را منع کرد. درخواست خروج، توسط عضو متقاضی به هیئت مدیره ارائه میشود و هیئت مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت 1 ماه نتیجه را به عضو متقاضی خروج، اعلام نماید.

تبصره– در صورتیکه خروج اختیاری عضو موجب ضرری برای صندوق باشد، وی ملزم به جبران آن است. مرجع تشخیص این امر هیئت مدیره صندوق میباشد.

ماده 5) در صورت لغو عضویت به سبب خروج اختیاری و یا فوت، ارزش اسمی سهام عضو و سایر حقوق و مطالبات وی، به دیون صندوق تبدیل میشود و پس از کسر بدهی وی به صندوق، تسویه حساب و به او یا ورثه اش (حداکثر ظرف مدت 3 ماه) پرداخت خواهد شد. ضمنا مابه التفاوت ارزش اسمی سهام با ارزش تجدید ارزیابی شده، حداکثر 1 ماه پس از تجدید ارزیابی پرداخت خواهد شد.

ماده 6) کلیه اعضا در امور صندوق، از طریق بازرس، حق نظارت دارند.

ماده 7) اعضای صندوق میتوانند با موافقت هیئت مدیره، سهم خود را به سایر اعضا و یا افراد جدید واجد شرایط عضویت واگذار نمایند.

فصل سوم: تشکیلات و مقررات اداری

ماده 8) رییس هیئت مدیره مسئول اجرای مصوبات هیئت مدیره و پیگیری تا حصول به نتیجه در زمان تعیین شده میباشد. کلیه مکاتبات صندوق با امضای رییس هیئت مدیره معتبر خواهد بود. در نبود رییس هیئت مدیره، نائب رییس وظایف ایشان را انجام خواهد داد.

ماده 9) دبیر هیئت مدیره اعضای جلسه را با نظر رییس هیئت مدیره دعوت می نماید و موظف به تنظیم صورتجلسه در دفتر صورتجلسات صندوق میباشد. هیئت مدیره میتواند اجرای تمام یا بخشی از تصمیمات خود را به اعضای دیگر هیئت مدیره (غیر از رییس) محول نماید.

ماده 10) از آنجائیکه کانال اصلی اطلاع رسانی صندوق به اعضای صندوق، سایت و سیستم پیامک اینترنتی میباشد، مسئول کامپیوتر و اطلاع رسانی موظف به انجام این کار و تمهید شرایط لازم (اعم از سخت افزاری و نرم افزاری) میباشد.

ماده 11) پرسنل صندوق در ابتدای تاسیس شامل 1 نفر کارمند اداری مالی و 1 نفر نیروی عملیاتی میباشد. در صورت افزایش حجم کار پرسنل، با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع، تشکیلات مذکور قابل تغییر یا افزایش میباشد.

ماده 12) پرسنل صندوق بر اساس وظائف تعیینی توسط هیئت مدیره انجام وظیفه و به رییس هیئت مدیره صندوق گزارش میدهند.

فصل چهارم: مقررات مالی

ماده 13) بودجه صندوق مشتمل بر پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه های صندوق میباشد که توسط خزانه دار تهیه و به مجمع عمومی پیشنهاد میگردد.

ماده 14) منابع مالی صندوق عبارتند از:

الف- حق عضویت و وجوه وصولی تحت عنوان آورده اعضا

ب- سود سپرده های بانکی و کارمزد وامهای اعطایی

ج- سایر منابع اعم از هدایا و یا سود حاصل از دیگر فعالیتهای صندوق

ماده 15) کلیه وجوه حاصل از منابع فوق عینا به حساب سپرده صندوق، افتتاح شده در یک بانک مناسب با 3 امضا (با صلاحدید هیئت مدیره) واریز و هزینه های مربوطه از محل حساب جاری صندوق (با امضای رییس هیئت مدیره و خزانه دار) تامین میگردد. حساب سپرده فوق، پشتیبان حساب جاری مذکور است.

ماده 16) انجام هرگونه عملیات بانکی مربوط به حسابهای فوق منوط به تصویب هیئت مدیره صندوق میباشد.

ماده 17) هیئت مدیره میتواند وجوه مازاد را در صورتی که وقفه ای در پرداختها بوجود نیاید، بصورت سپرده های کوتاه یا بلند مدت نزد بانکها منظور نماید و درآمد حاصله را در امور دیگر سرمایه گذاری نماید.

تبصره– مازاد درآمد و هزینه هر سال میتواند در سال آینده بر اساس بودجه مصوب مجمع مصرف گردد.

ماده 18) معاملات صندوق اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاری و … به 3 دسته تقسیم میشود:

الف- معاملات جزء که از مبلغ 3 میلیون ریال تجاوز نکند.

ب- معاملات متوسط که از مبلغ 30 میلیون ریال تجاوز نخواهد کرد.

ج- معاملات عمده که بیش از 30 میلیون ریال باشد

تبصره 1– در انجام معاملات جزئی مامور خرید مکلف است پس از اخذ دستور رییس یا نائب رییس هیئت مدیره، نسبت به استعلام قیمت کتبی یا شفاهی (حداقل مراجعه به 3 فروشنده) بهای کالا یا خدمات مورد نیاز را به مسئولیت خود بدست آورده و ذیل فاکتور یا صورتحساب را امضا نماید.

تبصره 2– در معاملات متوسط مامور خرید یا سفارش دهنده موظف است پس از اخذ دستور از رییس هیئت مدیره و تامین اعتبار لازم حداقل از 3 فروشنده کالا یا انجام دهنده خدمات استعلام کتبی با ذکر نوع و مشخصات کامل جنس یا خدمت مورد نیاز و نیز مقدار، مدت و شرایط انجام یا تحویل آن را به همراه حداقل بهای ممکنه که به مهر و امضای فروشنده کالا یا انجام دهنده خدمت رسیده باشد، تهیه و تنظیم و صحت مندرجات آن را گواهی نماید. بدیهی است معامله پس از هماهنگی با خزانه دار و تایید رییس هیئت مدیره انجام خواهد شد.

تبصره 3– معاملات عمده بطور کلی با تشریفات مناقصه یا مزایده (عمومی یا محدود)، حسب تصمیم هیئت مدیره انجام میگیرد.

تبصره 4– در صورتیکه استعلام و یا مناقصه موضوع تبصره 2 و 3 میسر و یا به مصلحت نباشد هیئت مدیره با در نظر گرفتن صرفه و صلاح صندوق روش دیگری را برای انجام معامله تعیین و اعلام می نماید.

تبصره 5– خرید کالا و خدمات انحصاری تابع مقررات استعلام و یا مناقصه نبوده و با صورتحساب از جانب تولید کننده و یا ارائه دهنده انجام میشود.

تبصره 6– کلیه پرداختهای صندوق بایستی مستند به مدارک زیر باشد:

1- پرداختهای پرسنلی با واریز به حساب بانکی آنان یا امضای گیرنده وجه

2- در مورد خدمات با انعقاد قرارداد

3- در مورد خریدها فاکتور خرید که حاوی امضا و مهر و آدرس فروشنده باشد

4- صدور قبض انبار یا صورتمجلس تحویل کالا

تبصره 7– خرید و فروش اموال غیر منقول با تصویب هیئت مدیره خواهد بود.

ماده 19) کلیه دریافت های صندوق بایستی مستقیما توسط پرداخت کننده به حساب سپرده صندوق واریز و دریافت وجه نقد تحت هر عنوان ممنوع میباشد. همچنین پرداختهای صندوق با صدور چک و پرداختهای نقدی صرفا از محل تنخواه گردان مجاز میباشد.

تبصره– میزان تنخواه گردان نقدی به تشخیص هیئت مدیره و حداکثر مبلغ 10 میلیون ریال میباشد.

ماده 20) اخذ وام و اعتبار برای صندوق با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی امکان پذیر خواهد بود.

ماده 21) اموال صندوق اعم از منقول و غیر منقول در زمره دارایی های صندوق بوده و مسئولیت حفظ و حراست آنها با خزانه دار صندوق میباشد.

تبصره– برای کلیه اموال خریداری شده قبض انبار و یا صورتجلسه تحویل کالا تنظیم و اموال سرمایه ای در فرم مخصوص ثبت خواهد شد.

ماده 22) عملیات مالی مطابق اصول و موازین حسابداری در دفاتر ثبت و صورتهای مالی بر اساس دفاتر مذکور تهیه و تنظیم خواهد شد و در پایان سال وضعیت مالی صندوق توسط خزانه دار به هیئت مدیره گزارش خواهد شد.

ماده 23) رییس هیئت مدیره صورتهای مالی سالانه را پس از تایید هیئت مدیره و اخذ نظر بازرس صندوق جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب آنها تا پایان خرداد سال بعد به مجمع عمومی ارائه میدهد.

این آیین نامه در 4 فصل مشتمل بر 23 ماده و 12 تبصره در تاریخ 20/3/1392 به تصویب مجمع عمومی رسید.

پی نوشت: این پیش نویس در مجمع عمومی با اصلاحاتی تصویب شد.

۲ دیدگاه to “پیش نویس آیین نامه اجرایی و اساسنامه اصلاحی”

  1. بنام خدا

    بنده نظرم اینست که با توجه به افت ارزش پول
    مبلغ هر سهم به 1 میلیون تومان تغییر
    و تعداد سهام هر عضو
    حداکثر به 4 سهم محدود شود.

بازتاب‌ها

  1. صورتجلسه مجمع عمومی شماره 2