قابل توجه اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مرکزی

علی الخصوص اعضای شرکت تعاونی کانون

در راستای تقویت بنیه مالی شرکت تعاونی و جذب و جمع آوری سرمایه برای انجام کارهای بعدی

لطفا با کلیک روی لینک زیر

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ5vO-aljMoBwTP1M_Z7cEoQOzxfTunAsGE3xlUx09B1kPLQ/viewform

در نظرسنجی الکترونیکی زیر شرکت فرمایید:

کارشناس گرامی؛ آیا موافق طرح پیشنهاد “کسر درصدی از دستمزد کارشناسی و احتساب آن بعنوان سهام شرکت تعاونی کانون” در مجمع عمومی اخیر کانون هستید؟
– بلی
– خیر

توضیح اینکه

با کلیک روی لینک فوق

فرم الکترونیکی (مشابه تصویر زیر) باز میشود که بایستی آنرا تکمیل و ارسال نمایید.