باطلاع کارشناسانی که تمایل به عضویت در صندوق دارند می رساند

در صورتی که 50 هزار تومان (مبلغ عضویت) را تا کنون به حساب واریز ننموده اند، تا روز مجمع (یعنی 17 دی ماه 1391) فرصت دارند واریز یا در همان روز، در جلسه مجمع،  نقدا پرداخت نمایند.

همچنین  کارشناسانی که مبلغ عضویت را به حساب بانکی واریز نموده اند؛ لازمست اسامی اعضای صندوق، منتشر شده در این سایت، را کنترل کنند و در صورتی که نام آنان منتشر نشده، موضوع را پیگیری نمایند.

40 نفر از اعضای صندوق

اعضای صندوق 2

اعضای صندوق 3

واریز حق عضویت؛ ناشناس

اسامی سایر اعضا به شرح زیر است:

ربیعی مجتبی

سفیدگران ابوالفضل

صدری سید رضا

۲ دیدگاه to “اعضای صندوق 5”

بازتاب‌ها

  1. اعضای صندوق 6
  2. اعضای صندوق 6