مجمع عمومی عادی سالانه شماره ۲ صندوق کارشناسان رسمی

روز دوشنبه مورخ ۹۲/۳/۲۰

در پایان جلسه مجمع عمومی کانون

در سالن اجتماعات هلال احمر جنب کانون برگزار می گردد.

دستور جلسه:

۱- رسیدگی به ترازنامه و بیلان مالی صندوق

۲- استماع گزارش بازرس

۳- تصویب آئین نامه و تغییرات اساسنامه

۴- سایر موارد