مجمع عمومی عادی سالانه شماره 2 صندوق کارشناسان رسمی

روز دوشنبه مورخ ۹۲/۳/۲۰

در پایان جلسه مجمع عمومی کانون

در سالن اجتماعات هلال احمر جنب کانون برگزار می گردد.

دستور جلسه:

1- رسیدگی به ترازنامه و بیلان مالی صندوق

2- استماع گزارش بازرس

3- تصویب آئین نامه و تغییرات اساسنامه

4- سایر موارد